Η ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Αφιερωμένη αρχικά στη Σοφία του Θεού, η  τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, αποτέλεσε ήδη από τα βυζαντινά χρόνια το κέντρο της θρησκευτικής ζωής της πόλης. Οι τοιχογραφίες διαφόρων φάσεων, το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο, καθώς και οι σπάνιοι ανάγλυφοι κίονες στο εσωτερικό του ναού μαρτυρούν με εύγλωττο τρόπο την αρχιτεκτονική εξέλιξη του ναού, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ιστορική πορεία της πόλης.