ΕΡΠΕΤΑΡΙΟ – ΕΝΥΔΡΕΙΟ

 Στον παλιό νερόμυλο των αδερφών Γιαννάκη φιλοξενούνται σε ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες πάνω από 55 είδη ενδημικών και εξωτικών ειδών ερπετών, καθώς και ένας μεγάλος αριθμών αμφίβιων, καρκινοειδών γλυκού νερού, χαρακτηριστικών ειδών της τοπικής ιχθυοπανίδας, καθώς και βαλσαμωμένων ζώων και πτηνών.