Η ΡΟΔΑ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ

Ένας από τους μοναδικούς στην Ελλάδα υδροτροχούς κάθετης κίνησης που λειτουργεί ακόμα, ένα λαμπρό παράδειγμα καθαρής και ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Ένα θαυμαστό σύστημα, που τα μηχανικά του μέρη από ξύλο και πέτρα κινήθηκαν και συνεχίζουν να κινούνται από τη δύναμη του νερού πάνω από εκατό χρόνια, δίνοντας ξεχωριστή πνοή στον αλευρόμυλο Σαλαμπάση.