Κοιν.Σ.Επ. Idea for Culture

Ιδέα για τον Πολιτισμό

Κοιν.Σ.Επ.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ Ιδέα για τον Πολιτισμό είναι μία συνεταιριστική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε κάποια από τα βασικά της θεσμικά βήματα.

I4C_LOGO